Nieuws over melanoom

28-02-2021

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor ons bestuur

Lieve vrienden en sympathisanten,
 
Door een paar verschuivingen in het Algemeen Bestuur van Melanoompunt v.z.w. zijn we dringend op zoek naar meerdere extra helpende handen om onze goede werking op langere termijn te kunnen blijven garanderen (en zelfs nog uit te breiden).
 
We zijn specifiek op zoek naar 1 of 2 nieuwe gemotiveerde bestuursleden die ook kunnen en willen helpen met de formele, administratieve opvolging en het budgettair beheer van onze v.z.w. (profiel: penningmeester, administratief medewerker, boekhouder, etc. Iemand die bv. af en toe eens een spreadsheet gebruikt en dat graag doet). De functie is uiteraard onbezoldigd (vrijwilliger), maar voor een onbetaalbaar goed doel, zoals u weet. Het hoeft niet noodzakelijk een patiënt of direct naastbetrokkene te zijn. En uiteraard krijgt u desgewenst de kans om mee events en ontmoetingsmomenten te organiseren met eigen inbreng. Hoor eens in jullie netwerk of er iemand is met de juiste achtergrond en het hart op de juiste plaats, die ons erg gemotiveerd team blijvend wil versterken als mede-bestuurder. 
 
Reageren kan op info@melanoompunt.be of in een persoonlijk bericht naar één van onze bestuursleden.
 
Alvast bedankt.