Giften van bedrijven

Zelfs de kleinste gift wordt aangewend om melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen te ondersteunen door middel van onze acties.

Vanaf € 40 per jaar ontvang je een fiscaal attest dat recht geeft op belastingsvermindering. Bij wet van 13 december 2012 werd de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd tot een forfaitaire belastingsvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van € 40 op jaarbasis per begunstigde erkende organisatie. Dit geldt ook voor ondernemingen

Om bij Melanoompunt vzw een belastingsverminderingsattest te kunnen ontvangen kan je een gift storten op ons rekeningnummer :

IBAN : BE41 7350 4419 5410
BIC    : KREDBEBB

NAAM : Melanoompunt vzw
ADRES : Aalterveld 14
GEMEENTE : 9880 Aalter

met mededeling: GIFT MELANOOMPUNT

Melanoompunt vzw bedankt alvast voor de steun.

Bijkomende voorwaarde voor oplevering van het fisaal attest is dat we je gegevens hebben, gekoppeld aan je gift. Daarom vragen we om onderstaand giftformulier in te vullen :