Onze doelstellingen

Doelstellingen voor 2017, het eerste werkjaar van de patiëntenvereniging Melanoompunt vzw zijn:

  • de nederlandstalige website van de patiëntenvereniging verder uitbouwen en onderhouden
  • vier ontmoetingsmomenten organiseren voor lotgenoten en naastbetrokkenen
  • een familiedag organiseren voor lotgenoten en naastbetrokkenen
  • een eerste studiedag organiseren over melanoom, open voor iedereen
  • behoeften van melanoom patiënten en hun naastbetrokkenen duidelijker in kaart brengen
  • over een groep vrijwilligers beschikken die in gelijkwaardigheid de patiëntenvereniging zelf aansturen en die de doelstellingen gezamelijk willen en kunnen realiseren - actief
  • erkend te worden als organisatie die giften met belastingsvermindering kan ontvangen - gerealiseerd in september 2017)
  • intense samenwerking uitbouwen met BADO - actief
  • de medische adviesraad installeren en er een goede samenwerking mee hebben - actief