Eenmalige giften en doorlopende opdrachten

EENMALIGE GIFTEN

Zelfs de kleinste gift wordt aangewend om melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen te ondersteunen door middel van onze acties.

Vanaf € 40 per jaar ontvang je een fiscaal attest dat recht geeft op belastingsvermindering. Bij wet van 13 december 2012 werd de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd tot een forfaitaire belastingsvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van € 40 op jaarbasis per begunstigde erkende organisatie.

Om bij Melanoompunt vzw een belastingsverminderingsattest te kunnen ontvangen kan je een gift storten op ons rekeningnummer :

IBAN : BE41 7350 4419 5410
BIC    : KREDBEBB

NAAM : Melanoompunt vzw
ADRES : Aalterveld 14
GEMEENTE : 9880 Aalter

met mededeling: GIFT MELANOOMPUNT

Bijkomende voorwaarde voor oplevering van het fisaal attest is dat we je gegevens hebben, gekoppeld aan je gift. Daarom vragen we om onderstaand giftformulier in te vullen :

DOORLOPENDE OPDRACHT

Wil je Melanoompunt vzw op regelmatige basis steunen zonder er steeds te moeten aan denken? Bezorg dan je bank een doorlopende opdracht ten voordele van onze vereniging.

Je gift is dan gespreid over het hele jaar, je vergeet niet om je storting uit te voeren, je kunt op elk moment je betaalopdracht wijzigen of opzeggen en je helpt onze vereniging om vlot te werken dankzij een gespreide giftenstroom.

Wij tellen al je giften van het jaar aan onze vereniging samen. Als dit totaal per 31 december minstens € 40 bedraagt, dan krijg je een fisaal attest in de maand maart van het daaropvolgende jaar.

Hoe doe je dit?
Geef opdracht (online of op het bankkantoor) voor een doorlopende opdracht aan:

IBAN : BE41 7350 4419 5410
BIC    : KREDBEBB

NAAM : Melanoompunt vzw
ADRES : Leistraat 11,
GEMEENTE : 2460 Lichtaart

met mededeling: GIFT MELANOOMPUNT

vul het formulier in:

en wij zorgen voor je fiscaal attest.

Melanoompunt vzw dankt je alvast van harte voor je steun.