Melanoom

Maligne Melanoom of kortweg Melanoom is een subgroep van huidkankers die ontstaat in cellen die pigment produceren (pigmentcellen, melanocyten). Meestal ontwikkelt een melanoom zich in de huid maar uitzonderlijk kan een melanoom zich ook ontwikkelen in een oog (oogmelanoom) of andere binnenoppervlakken van het lichaam. Lees meer...

Er is een sterk verband vastgesteld tussen huidkankers en blootstelling aan UV-licht. Preventief is het dus belangrijk de huid te beschermen tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en kunstmatig UV-licht.

Als melanoom in een vroeg stadium wordt ontdekt, dan kan het huidgezwel chirurgisch worden verwijderd met grote kans op genezing. Als het melanoom zich  heeft verspreid, dan moeten andere methodes gebruikt worden om de kanker terug te dringen. Sedert enkele jaren worden de prognoses voor maligne melanoom alsmaar beter dankzij meerdere nieuwe behandelingsmethoden

Melanoom maakt zowat 10% uit van alle vastgestelde huidkankers. De meest voorkomende andere huidkankers zijn basaalcel carcinoom en plaveiselcel carcinoom. Zij zaaien slechts zeer zelden uit en kunnen chirurgisch verwijderd worden via kleine ingrepen onder lokale verdoving.

Kies hier waarover je meer wil te weten komen: