Onze samenwerkingen

De patiëntenvereniging Melanoompunt vzw heeft de bedoeling om een schakel te zijn in een netwerk van organisaties die hulp en steun kunnen bieden aan melanoom patiënten. 

BADO

BADO (Belgian Association of Dermato-Oncology), de Belgische vereniging in verband met huidkanker, heeft besloten om integraal te fungeren als adviesraad van de patiëntenvereniging Melanoompunt

Verschillende specialismen zijn hierin vertegenwoordigd:

 • BROCHEZ Lieve, voorzitster BADO, Dermatologie UZG, Gent
 • BAURAIN Jean-François, secretaris BADO, Oncologie UCL, Brussel
 • NIKKELS Arjen, penningmeester BADO, Dermatologie ULG, Luik
 • DEL MARMOL Veronique, Dermatologie Erasmus, Brussel
 • GARMYN Marjan, Dermatologie UZ Leuven
 • SALES François, Chirurgie Bordet, Brussel
 • SPECENIER Pol, Oncologie UZA, Antwerpen
 • STAS Marguerite, Chirurgie, UZ Leuven
 • WOLTER Pascal, Oncologie, UZ Leuven

Trefpunt Zelfhulp

 Ondersteunt Melanoompunt vzw in de opstartfase.

Kom op tegen Kanker

Melanoompunt vzw wordt ondersteund door Kom op tegen Kanker.

Bij 'Alles over kanker', een initiatief van Kom op tegen Kanker, vind je heel veel nuttige informatie over kanker in het algemeen en ook over de vele lotgenotengroepen die ondersteund worden, inclusief Melanoompunt.

 

 

 

Stichting tegen Kanker

Melanoompunt vzw wordt door Stichting tegen Kanker ondersteund

Ziekenhuizen

Samenwerkingsverbanden in voorbereiding

 • Universitair Ziekenhuis Leuven

 • Universitair Ziekenhuis Gent

 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen

 • Universitair Ziekenhuis Brussel

 • Jessa Ziekenhuis te Hasselt, Limburgs Oncologisch Centrum vzw.