Onze samenwerkingen

De patiëntenvereniging Melanoompunt vzw heeft de bedoeling om een schakel te zijn in een netwerk van organisaties die hulp en steun kunnen bieden aan melanoom patiënten. 

BADO

BADO (Belgian Association of Dermato-Oncology), de Belgische vereniging in verband met huidkanker, heeft besloten om integraal te fungeren als adviesraad van de patiëntenvereniging Melanoompunt

Verschillende specialismen zijn hierin vertegenwoordigd:

  • BROCHEZ Lieve, voorzitster BADO, Dermatologie UZG, Gent
  • BAURAIN Jean-François, secretaris BADO, Oncologie UCL, Brussel
  • DEL MARMOL Veronique, Dermatologie Erasmus, Brussel
  • GARMYN Marjan, Dermatologie UZ Leuven
  • KRUSE Vibeke, Oncologie, UZ Gent
  • NIKKELS Arjen, penningmeester BADO, Dermatologie ULG, Luik
  • SALES François, Chirurgie Bordet, Brussel
  • (SPECENIER Pol, Oncologie UZA, Antwerpen)
  • (STAS Marguerite, Chirurgie, UZ Leuven)

Trefpunt Zelfhulp  

 Ondersteunde Melanoompunt vzw heel intensief in de opstartfase.

Kom op tegen Kanker

Melanoompunt vzw wordt ondersteund door Kom op tegen Kanker.
Bij 'Alles over kanker', een initiatief van Kom op tegen Kanker, vind je heel veel nuttige informatie over kanker in het algemeen en ook over de vele lotgenotengroepen die ondersteund worden, inclusief Melanoompunt.

 


Stichting tegen Kanker

Melanoompunt vzw wordt door Stichting tegen Kanker ondersteund.
Stichting tegen Kanker zet zich al jarenlang in om op de gevaren van blootstelling aan UV-licht (van zon en/of zonnebanken) te wijzen. Heel veel informatie over melanoom

 

 

 

Stiching Melanoom

 Onze zusterveriniging in Nederland , een link naar hun website