Jaarlijkse studiedagen

De vijfde studiedag was een groot succes !

DE VIJFDE MELANOOM STUDIEDAG VOND PLAATS OP 29 JANUARI 2022 ONLINE

Medische infosessies over doelgerichte therapie, immuntherapie, oncologische chirurgie, adjuvante behandeling en moeilijk behandelbare melanomen. Belevenissessies over coping, patient empowerpoint, doelgerichte zorg, ondersteunen, koesteren en bewustmaken.

 • Prof. dr. Tessa Kerre, diensthoofd hemathologie, UZ Gent. Immunotherapie voor kanker: hoe kunnen we ons immuunsysteem inzetten in de strijd tegen kanker? Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier 
 • Prof. dr. Veerle Boecxstaens, Surgical Oncology skin tumours, Expertteam Vascular Access (EVA), UZ Leuven. De rol van de chirurg in het (cutane) melanoom-verhaal. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier
   
 • Dr. Sofie Wilgenhof, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam. Adjuvante behandeling bij melanoom. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier

 • Prof. dr. Bart Neyns, diensthoofd Medische Oncologie, UZ Brussel. Update on the treatment of advanced unresectable melanoma - 2021/2022. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, zijn presentatie staat hier

 • Melanoom studiedag debat met Luc Vautmans als moderator. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier.

 • Caroline Volckaert, oplossingsgerichte psychotherapie. Hoe omgaan met de ziekte en op zoek naar een nieuw evenwicht dmv oplossingsgerichte technieken. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier

 • Prof. Edgard Eeckman, VUB - UZ Brussel - vzw Patient Empowerment. Patient Empowerment zit in 1000 kleine dingen. oor het herbekijken van deze webinar, klik hier, zijn presentatie staat hier

 • Leen Schoolmeesters, Dag Opa begeleidster. Ondersteunen, koesteren en bewustmaken bij moeilijke momenten en bij afscheid. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier

 • Annet Wauters, beleidsmedewerker Vlaams Patiënten Platform. Doelgerichte zorg : aan de slag met ‘doelzoeker’ ! Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier

 • Marianne Bosman. Slotsessie – state of the union 2022. Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier

 

 

DE VIERDE MELANOOM STUDIEDAG GING DOOR OP 16-23-30 JANUARI 2021 ONLINE

Zaterdag 16 januari : An Bosschaert oncocoach in UZ Gent gaf een introductie tot melanoom en zijn behandelingen. Haar presentatie staat hier. Om de webinar te herbekijken , klik hier 

 

Zaterdag 23 januari : De onderwerpen waren Zelfonderzoek door Dermatoloog Maselis en een vragenuurtje waarin Prof Dr Neyns en Prof Dr Mebis antwoorden gaven op al jullie vragen. Voor het herbekijken van de webinar Zelfonderzoek klik hier en voor de webinar Vragenuur klik hier 

 

Zaterdag 30 januari : het thema was 'Palliatieve zorg', een specifiek topic gekozen door onze leden, en gebracht door Inne Leuris (Palliatieve Hulpverlening  Antwerpen). Voor het herbekijken van deze webinar, klik hier, haar presentatie staat hier 

De serie webinars werden afgesloten met een 'State of the Union', een korte samenvatting van ons vorig jaar en een vooruitblik. Voor het herbekijken van deze opname, klik hier, de presentatie vind je hier


Alle sessies werden ook uitgezonden, en kunnen teruggekeken worden op ons Youtube kanaal. 

Een mooie résumé van deze webinars heeft Anne-Mie, één van onze leden, gemaakt op haar blog, anemos.

 

 Melanoompunt organiseert jaarlijks een studiedag waarbij een waaier aan onderwerpen in verband met melanoom onderzoeksresultaten, stand van zaken van melanoombehandeling, overheidsondersteuning, patiëntenrechten, psychologische ondersteuning, voeding, massages en nog meer kunnen aan bod komen.

DE VIERDE MELANOOM STUDIEDAG IN EEN NIEUW JASJE

Programma 2021

Vanaf 16 januari wordt er een online webinar uitgezonden op diverse zaterdagmorgens. Deze kun je volgen via Facebook, Youtube of Zoom. Je hoeft alleen maar te luisteren, niemand ziet je en vragen kan je live stellen viade chat-functie.
Affiche: 

DE DERDE MELANOOM STUDIEDAG GING DOOR OP 25 JANUARI 2020 IN ANTWERPEN

Programma 2020

Presentaties in pdf-formaat kunnen bekeken en gedownload worden door te klikken op de titel van de voordracht. Daaronder is de videobewerkte voordracht weergegeven.
Deze presentaties en video-opnames vallen onder copyright van de auteurs, dus enkel voor privaat gebruik beschikbaar. Met dank.

"Introductie tot melanoom en zijn behandelingen" (An Bosschaert, oncocoach melanoom UZ Gent)

"Update kennis over stadium 3 melanoom en behandelingen(prof. Dr. Jeroen Mebis, Jessa ZH)

"Update kennis  over stadium 4 melanoom en behandelingen(prof. Dr. Sofie Wilgenhof, AVL Amsterdam) 

"Melanoom hersenmetastasen(prof. Dr. Bart Neyns, UZ Brussel)

"Vraag en antwoord sessie" (gemodereerd door Luc Vautmans, Melanoompunt)

"Vermoeidheid/energie(dr. Nathalie Blockx en Titia Dergent, AZ Middelheim)

"Lymfoedeem(dr Sarah Thomis, UZ Leuven)

"Medische beeldvorming, basisinzichten voor patiënten" (Kurt Van Belle, Odisee Brussel)

"Kanker en werk" (Annelies Van Brussel en Annemie Smits, Rentree vzw)
"Melanoompunt vzw state of the union(Luc Chalmet, Melanoompunt)

Affiche: 
 

DE TWEEDE MELANOOM STUDIEDAG van 15 DECEMBER 2018 IN ANTWERPEN

Op zaterdag 15 december 2018 ging de tweede studiedag van Melanoompunt door in het ruime Crowne Plaza hotel van Antwerpen.

Programma 2018

Snelcursus Melanoom (prof. Dr. Vibeke Kruse, UZ Gent)
Voor de start van de eigenlijke studiedag kreeg iedereen die het wenste de kans om kennis van melanoom en behandelingen op te frissen. In deze aparte ochtendsessie werd uitgelegd hoe een melanoom ontstaat en hoe de behandelingen precies werken. Alles werd zo op een rijtje gezet zodat je opgefrist kon deelnemen aan de studiedag. Er was ook tijd om vragen te stellen zodat alles duidelijk was om aan de sessies van het hoofdprogramma te beginnen.

 • Wat is melanoom? Hoe verspreidt een melanoom zich?
 • Welke behandelingen zijn er in welk stadium? Hoe werken ze?
 • Welke richtlijnen zijn er voor beeldvorming en opvolging?


Download

Nieuwe opties voor Melanoom Stadium 3  (dr. Aljosja Rogiers, UZ Leuven)
Sinds dit jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen voor stadium 3 melanoompatiënten. Er zijn behandelingsmogelijkheden en bestaande procedures (zoals klierruiming) worden in vraag gesteld. 

Ervaringen van melanoompatiënten en naastbetrokkenen (prof. Paul Gemmel, UGent)
Dit project probeert een dieper inzicht te krijgen in de ervaringen van de patiënt met melanoom en naastbetrokkenen in de opeenvolgende contacten met zorgverleners doorheen het traject van consultaties, behandelingen, scans, opnames.. Bedoeling is om de organisatie van het zorgverleningsnetwerk beter af te stemmen op de noden.

Download

Melanoma management en Melanoom in de toekomst (prof. Dr. Pol Specenier, UZ Antwerpen)

 • De huidige melanoombehandelingen zijn een zegen voor veel melanoompatiënten. Maar ze zijn lang niet feilloos. Hoe gaan we om met resistentie? Welke therapie wordt eerst opgestart en waarom? Wanneer schakelen we over tussen therapieën? Hoe lang neem ik immuuntherapie? Hoe behandelen we de neveneffecten? Hoe weten we wie reageert of niet?
 • We bekijken nieuwe ontwikkelingen die zich hebben bewezen ten opzichte van vorig jaar. Hopelijk kunnen we met de laatste nieuwe data en bevindingen passende nieuwe antwoorden formuleren.
 • Het onderzoek naar melanoom en zijn behandelingen is gelukkig nog volop gaande. Wat is er veranderd en bijgekomen sedert vorig jaar? Welke therapieën zitten in de pijplijn en/of welke combinaties zijn beloftevol? Welke aspecten worden nog onderzocht?


Download

Getuigenis van naastbetrokkene (Zoë King)
Vraag en antwoord sessie
Alle sprekers van de voormiddag verzamelden zich en beantwoordden vragen van de deelnemers. Ze wisselden ervaringen en bevindingen uit met elkaar.

Oogmelanoom (prof. Dr. van der Velden, LUMC Leiden). Een melanoom kan op veel plekken voorkomen, zoals ook in het oog: uveamelanoom. In deze sessie bekeken we wat een oogmelanoom is, hoe het zich ontwikkelt en welke behandelingen effectief zijn. Zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op komst?

Download

Hoe praat ik met mijn arts (Annemie Vandermeulen, Trefpunt KU Leuven)
Er is vaak geen andere keuze dan veel in handen van je arts te leggen. Een goede verstandhouding, een sterke vertrouwensband en een heldere communicatie zijn cruciaal in dit proces. Hoe bespreek je samen dingen? Hoe breng je zelf iets aan? Hoe begrijp je wat er gezegd wordt?

Download

Erfelijkheid (dr. Gruis, LUMC Leiden)
In hoeverre is melanoom erfelijk? Wat is FAMMM? Wat betekent een diagnose voor familieleden? Kan ik dit laten testen? We bekeken de erfelijkheid van melanoom.

Download

Hoe volg ik een klinische studie in het buitenland? 
Melanoompatiënten hebben sids kort succesvolle therapieën. Zowel immuuntherapie als de doelgerichte therapie geven hoop, een kwalitatieve levensverlenging, of zelfs genezing.
Maar helaas werken deze therapieën nog niet voor iedereen. Daarom zijn wij nog zeer afhankelijk van klinische studies. Soms is een studie echter niet beschikbaar in België of gewoon volzet. In een ander land kan je mogelijks wel in een studie stappen. Maar dat kost veel geld. Hoe pak je dit aan? Er is een kluwen van procedures rond dergelijke projecten ontwikkeld door mutualiteit, RIZIV, enz. Kunnen ziekenhuizen van hier ook samenwerken? 

Download

Voorstelling Melanoompunt programma 2019, dankwoorden en afsluiting (Luc Chalmet)

DownloadOnze affiche van deze studiedag:

 

DE MELANOOM STUDIEDAG van 16 DECEMBER 2017 IN ANTWERPEN

Op zaterdag 16 december 2017 ging de allereerste studiedag van Melanoompunt door in het ruime Crowne Plaza hotel van Antwerpen. Er was een dagvullend programma voorzien waar iedereen wel mee aan zijn trekken kon komen.

Talrijke aanwezigen woonden de studiedag bij waaronder melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen, deelnemers uit de medische wereld, de farmaceutische bedrijven, andere lotgenotenverenigingen, verpleegkundigen, zorgverstrekkers en allen die iets met melanoom te maken hebben.

Welkom
Melanoompunt vzw verwelkomt alle deelnemers en licht de studiedag toe.  De sessies en het schema worden overlopen.

Diagnose melanoom: wat moet ik weten? (dr. Kevin Punie – UZ Leuven)
Je krijgt de diagnose melanoom. Wat is essentieel dat je moet weten als patiënt of naastbetrokkene?
Deze sessie geeft een kickstart en mooi overzicht over alles wat u nu moet weten nu u in de mallemolen van melanoom terecht komt. Wat is een melanoom? In welk stadium zit ik en wat betekent dat? Welke scans krijg ik en waarom? Hoe lees ik mijn (bloed)resultaten?


DownloadMelanoombehandelingen: van chemotherapie tot immuuntherapie (prof.  Dr. Jeroen Mebis – Jessa Hasselt)
Op korte tijd is er heel wat bewogen op het vlak van melanoombehandelingen. De laatste twee jaar zijn heel wat baanbrekende therapieën goedgekeurd en terugbetaald in België. We nemen alle behandelingen even onder de loep. Hoe werken ze net?  Wat zijn de neveneffecten en statistieken van deze behandelingen?


DownloadNaastbetrokkenegetuigenisBelangrijke kanttekeningen bij melanoombehandelingen (prof. dr. Pol Specenier en dr. Tine Strobbe – UZ Antwerpen)
De huidige melanoombehandelingen zijn een zegen voor vele melanoompatiënten. Maar ze zijn lang niet feilloos. Deze sessie werpt enkele prangende vragen en bedenkingen op. Hoe gaan we om met resistentie? Welke therapie wordt eerst opgestart en waarom? Wanneer schakelen we over tussen therapieën? Hoe lang neem ik immuuntherapie? Hoe behandelen we de neveneffecten? Wat is de huidige strategie in hersenmetastasen? Samen met de laatste nieuwe data en bevindingen tracht men een passend antwoord te formuleren op deze en andere vraagstukken.


Download


DownloadDe toekomst in en van melanoombehandelingen (dr. Vibeke Kruse – UZ Gent)
Het onderzoek naar melanoom en zijn behandelingen is gelukkig nog volop gaande. Welke therapieën zitten er in de pijplijn en/of welke combinaties zijn beloftevol? Welke aspecten worden nog onderzocht?


DownloadPatiëntgetuigenis

Vraag en antwoord (discussiepanel) Alle sprekers van de voormiddag verzamelen zich en beantwoorden vragen vanuit het publiek. Ze wisselen ervaringen en bevindingen onderling uit.

Samenvatting van de voormiddag + richtlijnen voor Melanoom 2018 (ism BADO) Melanoompunt vzw zet de hoogtepunten van de sessies uit de voormiddag op een rijtje. Wat zijn de richtlijnen voor de behandeling van melanoom in 2018? Het verdere verloop van de dag wordt uitgelegd  samen met de gelijklopende voorkeursessies. Daarna volgt een uitnodiging voor de lunch.


DownloadParallel keuzesessies eerste run 
(op voorhand voorkeuren doorgeven, adhv deze informatie worden ze samen geplaatst)

 • Klinische studies (Els Vanpee, BACO) Melanoompatiënten zijn nog erg afhankelijk van klinisch onderzoek. Maar wat is net een klinische studie? Hoe komt dat tot stand? Met welke aspecten van een studie moet ik rekening houden? We kijken ook even hoe je het best op zoek gaat naar een studie en welke studies in het verschiet liggen. Hoe gaat het in zijn werk als ik in het buitenland een studie vind?

  Download

 • UV-bescherming/vroege opsporing (dr. van der Endt – Euromelanoma + prof. dr. Van Langenhoven - Ugent) Dermatoloog dr. van der Endt neemt UV-bescherming onder de loop en hoe we een melanoom snel kunnen opsporen. Professor in textiel prof. dr. Van Langenhoven geeft een uiteenzetting hoe stof het beste beschermt tegen UV. Waar moet je op letten wanneer je UV-beschermende stoffen koopt? 

  Download

 • Rechten vanuit de federale overheid (Chris Heremans, KOTK) Chris Heremans neemt samen met u uw rechten onder de loep die u heeft vanuit de federale overheid. Wat is een maximumfactuur? Kan ik aanspraak maken op invaliditeit?
 • Voeding (Michaël Sels, UZ Antwerpen) Er bestaan veel mythen over voeding en kanker. Welke zijn compleet uit de lucht gegrepen en welke hebben mogelijks wat baat? Zijn er voedingspatronen die een invloed kunnen uitoefenen? Welke voedingsstoffen zijn aan of af te raden bij mijn specifieke therapie?

  Download

Onze affiche:

 

Download