Woordenlijst

 BegripUitleg
  Adenopathie ziekte of aandoening van (lymfe)klieren
  Adjuvante aanvullende, vaak gebruikt als adjuvante therapie
  Anamnese voorgeschiedenis of het verkrijgen van informatie met als doel het stellen van een diagnose
  Axilla oksel
  BRAF V600 mutatie een genmutatie
  Breslow-dikte

Dit is een manier van meten van melanomen, in 1970 door Breslow bedacht. De patholoog-anatoom meet de dikte van de tumor vanaf de ulcererende laag tot aan de allerdiepste tumorcel.

  Clinical Trial 
Een onderzoek waarbij een medicijn wordt uitgetest. Dit om te evauleren of het medicijn nadien als standaardbehandeling kan gebruikt worden. Momenteel zijn er tal van medical trials lopende. Vraag hierover raad aan uw oncoloog.
  CT-scan of computertomografie Deze scan geeft zeer gedetailleerde röntgenfoto’s weer van het lichaam.
  Cytostatica celremmende geneesmiddelen die in chemo zitten
  Dermis of lederhuid bestaat uit bindweefsel en ligt net onder het huidoppervlak.
  Epidermis of buitenste huidlaag
  Hematogeen Verspreiding via de bloedbaan, bloedvaten
  Hypertrofie bovenmatige groei
  Inhibitor remmer
  Intransitmetastase (zie satellietmetastase)
  Lymfeklierevidement Het uitruimen van de oksel dmv weghalen van klieren, weefsel, vet.
  Metastase of uitzaaiing
  Morfologisch verwijst naar de vorm en structuur van een organisme of een deel ervan
  MRI of magnetic resonance imaging Bij deze scan wordt een magnetisch veld opgewekt. Daarmee worden beelden van het lichaam gemaakt.
  Naevi moedervlekken
  Oedeem Oedeem is een opeenhoping van vocht in weefsel, leidend tot een zwelling zonder toename van het aantal cellen. Lymfoedeem is het opstapelen van lymfevocht in een lidmaat vb in een arm of been. Dit kan een mogelijke bijwerking zijn van een volledige uitruimingen van de klieren in de oksel of in de lies.
  PET-scan Een PET-scan (Positron Emission Tomografie) is een isotopisch onderzoek waarbij een zwak radioactieve stof (isotoop) wordt ingespoten. Die stof nestelt zich op de tumoren en/of uitzaaiingen (metastasen). Zo worden mogelijke tumoren overal in het lichaam zichtbaar gemaakt. Ref. www.kanker.be
  Protocol Een protocol beschrijft de stappen die dienen gevolgd te worden bij de behandeling.
  Resectie uitsnijding
  Satellietmetastase of een in-transit metastase zijn uitzaaiende melanoomletsels die voorkomen tussen het gebied van het oorspronkelijke melanoom en het dichtstbijzijnde klierstation.
  Subcutaan

Onderhuids , vbn subcutane inspuiting, subcutane verspreiding

  Superficieel oppervlakkig
  Systeemanamnese Bij uitgebreid onderzoek stelt een arts vragen en/of een woordenlijst die vraagt naar alle klachten, zowel huidige als in het verleden.
  Ulcererende laag Een laag of wonde die afstervende, zwarte plekken of necrose bevat. Deze wondes vragen speciale wondverzorging.