Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

Menu

De allereerste Ontmoetingsdag – Leuven

Getuigenissen van patiënten en naastbetrokkenen

Op zaterdag 27 februari 2016 vond het eerste ontmoetingsmoment voor melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen plaats in Leuven. 

Meer dan 40 mensen namen deel aan deze bijeenkomst, allen patiënten of naastbetrokkenen. Deze ruime opkomst toont op zich al aan dat er een grote nood is om lotgenoten te ontmoeten en van gedachten en ervaringen te wisselen. 

Tijdens de inleiding van Lieve en Kristien werd de oprichting van Melanoompunt verduidelijkt: ontstaan, doelstellingen, geplande activiteiten. Ook de symboliek van steenmannetjes en kraanvogels werd toegelicht. De digitale communicatie van Melanoompunt (website, Facebook pagina, Facebook besloten groep en Twitter pagina) en de mogelijkheid tot contactname via info@melanoompunt.be werden ook voorgesteld.

Daarna kwamen drie getuigenissen moedig hun verhaal delen:

  • Kacie met een getuigenis van blijven sporten tijdens een immuuntherapie
  • Luc C met een getuigenis als partner van een melanoompatiënte
  • Luc V met een filmgetuigenis over positief blijven denken in moeilijke tijden

Na de getuigenissen konden de deelnemers onder begeleiding hun ervaringen delen en suggesties geven aan de nieuwe patiëntenvereniging Melanoompunt voor toekomstige activiteiten. 

Deze namiddag was  een warm, hartelijk ontmoetingsmoment, waar patiënten, familieleden en andere naastbetrokkenen elkaar konden ontmoeten, van gedachten wisselen en ervaringen delen. Zo kunnen zij ook steun vinden bij elkaar.

Tevens werd gepeild naar de noden en behoeften van de patiënten en familie, zodat we bijvoorbeeld bij een volgende ontmoeting sprekers of ervaringsdeskundigen kunnen uitnodigen om uw aangebrachte onderwerpen aan bod te laten komen. 

We danken alle aanwezigen, en in het bijzonder de getuigenissen en werkers achter de schermen voor het organiseren van deze succesvolle eerste aanzet.

Om de organisatie verder uit te werken werd ook een oproep gedaan naar nieuwe vrijwilligers, zodat de patiëntenvereniging Melanoompunt verder kan groeien en zich uitbreiden. Als U zich aangesproken voelt kan U tijdens de ontmoeting dit verder bespreken met de organisatoren.

Binnenkort zullen we hier de volgende geplande ontmoetingsmomenten aankondigen. Kom dus regelmatig terug voor een update.