Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

MenuOVER ONS

 

De activiteiten van de Melanoompunt vzw patiëntenorganisatie werkt als een onafhankelijke groepering van melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, door samenwerkingsverbanden met melanoom centra en door steunverleners.

 

 

 

 

Onze missie en visie

Wij komen patiënten met maligne melanoom en hun naastbetrokkenen tegemoet enerzijds door hun brede informatiebehoeften in te vullen en anderszijds door hun de kans te bieden om met lotgenoten in contact te komen.

De Informatieverstrekking gebeurt door snel accurate en recente informatie over alles wat met de ziekte, het behandelingsproces, de begeleiding en verzorging te maken heeft beschikbaar te stellen, vooral via de website van de vereniging.

Het contact met lotgenoten wordt mogelijk gemaakt door de organisatie van ontmoetingsmomenten met lotgenoten en door het publiceren van getuigenissen.

Onze doelstellingen
 • Ontmoetingsmomenten inclusief een familiedag & bewegingsdag organiseren voor lotgenoten en naastbetrokkenen
 • Jaarlijkse een studiedag organiseren over melanoom, open voor iedereen
 • Behoeften van melanoom patiënten en hun naastbetrokkenen duidelijker in kaart brengen
 • Informatie verstrekken in samenwerking met Belgian Association of Dermato-Oncology (BADO)
 • Een goede samenwerking onderhouden met de medische advies raad
 • Erkent te blijven als organisatie die giften met belastingvermindering kan ontvangen
 • De website van de patiëntenvereniging verder uitbouwen en onderhouden
 • Over een groep vrijwilligers beschikken die in gelijkwaardigheid de patiëntenvereniging zelf aansturen en die de doelstellingen gezamelijk willen en kunnen realiseren
Samenwerkingen

De patiëntenvereniging Melanoompunt vzw heeft de bedoeling om een schakel te zijn in een netwerk van organisaties die hulp en steun kunnen bieden aan melanoom patiënten.

BADO (Belgian Association of Dermato-Oncology), de Belgische vereniging in verband met huidkanker, heeft besloten om integraal te fungeren als adviesraad van de patiëntenvereniging Melanoompunt. Verschillende specialismen zijn hierin vertegenwoordigd:
 • BROCHEZ Lieve, voorzitster BADO, Dermatologie UZG, Gent
 • BAURAIN Jean-François, secretaris BADO, Oncologie UCL, Brussel
 • DEL MARMOL Veronique, Dermatologie Erasmus, Brussel
 • GARMYN Marjan, Dermatologie UZ Leuven
 • KRUSE Vibeke, Oncologie, UZ Gent
 • NIKKELS Arjen, penningmeester BADO, Dermatologie ULG, Luik
 • SALES François, Chirurgie Bordet, Brussel
 • (SPECENIER Pol, Oncologie UZA, Antwerpen)
 • (STAS Marguerite, Chirurgie, UZ Leuven)

Trefpunt zelfhulp Ondersteunde Melanoompunt vzw heel intensief in de opstartfase.

Melanoompunt vzw wordt ondersteund door Kom op tegen Kanker.
Bij ‘Alles over kanker‘, een initiatief van Kom op tegen Kanker, vind je heel veel nuttige informatie over kanker in het algemeen en ook over de vele lotgenotengroepen die ondersteund worden, inclusief Melanoompunt.

Melanoompunt vzw wordt door Stichting tegen Kanker ondersteund.
Stichting tegen Kanker zet zich al jarenlang in om op de gevaren van blootstelling aan UV-licht (van zon en/of zonnebanken) te wijzen. Heel veel informatie over melanoom.

Stichting Melanoom is onze zustervereniging in Nederland.


Ons team

Het kernteam van de patiëntenvereniging Melanoompunt vzw bestaat uit melanoompatiënten en naastbetrokkenen die de taak op zich hebben genomen om deze patiëntenvereniging op te richten en actief te houden.

Het team van het eerste uur

Onze vaste medewerkers:
Boven vlnr: Tom Van der Velde, Luc Vautmans, Lieven Debbaut, Luc Chalmet, Kris Van Dingenen.
Onder vlnr: Denise Serré, Kacie King, Marianne Bosman, Sabina Verbeke en Lieve Lijnen.

Via de pagina Contacteren kan je met een specifiek bestuurslid per e-Mail in contact komen.

Elke vrijwilliger die een handje wil toesteken is altijd meer dan welkom !

In de opstartfase werd het team uitstekend begeleid door Peter Gielen van het Trefpunt Zelfhulp, Leuven. Occasioneel doen we nog eens beroep op zijn wijze raad.