Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

MenuGiften

In ons leven nemen speciale gebeurtenissen een belangrijke plaats in. De geboorte van een kind, een diploma, een huwelijk, gouden bruiloft of verjaardag. Die momenten deel je met je vrienden en familie. Dikwijls willen de uitgenodigden aan een feest een mooi cadeau achterlaten. Dikwijls willen gevierden graag vragen om een attentie ten voordele van een goed doel, bijvoorbeeld Melanoompunt vzw. We bevelen ons graag aan als patiëntorganisatie.

Zelfs de kleinste gift wordt aangewend om melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen te ondersteunen door middel van onze acties.

 

Individuele gift

Vanaf € 40 per jaar ontvang je een fiscaal attest dat recht geeft op belastingsvermindering. Bij wet van 13 december 2012 werd de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd tot een forfaitaire belastingsvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van € 40 op jaarbasis per begunstigde erkende organisatie.

Om bij Melanoompunt vzw een belastingsverminderingsattest te kunnen ontvangen kan je een gift storten op ons rekeningnummer :

IBAN : BE41 7350 4419 5410
BIC    : KREDBEBB

NAAM : Melanoompunt vzw
ADRES : Aalterveld 14
GEMEENTE : 9880 Aalter

met mededeling: GIFT MELANOOMPUNT

Doorlopende opdracht

Wil je Melanoompunt vzw op regelmatige basis steunen zonder er steeds te moeten aan denken? Bezorg dan je bank een doorlopende opdracht ten voordele van onze vereniging.

Je gift is dan gespreid over het hele jaar, je vergeet niet om je storting uit te voeren, je kunt op elk moment je betaalopdracht wijzigen of opzeggen en je helpt onze vereniging om vlot te werken dankzij een gespreide giftenstroom.

Wij tellen al je giften van het jaar aan onze vereniging samen. Als dit totaal per 31 december minstens € 40 bedraagt, dan krijg je een fisaal attest in de maand maart van het daaropvolgende jaar.

Hoe doe je dit?
Geef opdracht (online of op het bankkantoor) voor een doorlopende opdracht aan bovenstaand rekening nummer.

Giften van bedrijven

Ook ondernemingen hebben recht op de forfaitaire belastingsvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van € 40 op jaarbasis per begunstigde erkende organisatie.

Sponsoring van evenementen

Ben je als bedrijf geïnteresseerd in een ondersteuning van Melanoompunt vzw?

Word dan sponsor van een onze evenementen (ontmoetingsdag, studiedag of familiedag). Of organiseer zelf een evenement waarbij de opbrengst naar Melanoompunt vzw gaat.

Neem contact op met ons om dit te bespreken.