Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

Menu

Studiedag 15 December 2018

Op zaterdag 15 december 2018 ging de tweede studiedag van Melanoompunt door in het ruime Crowne Plaza hotel van Antwerpen.

De meeste sessies kunnen terugkeken worden via onderstaande videos. Van de meeste sessies kunnen ook de  presentaties bekeken worden.

Snelcursus Melanoom (prof. Dr. Vibeke Kruse, UZ Gent)
Voor de start van de eigenlijke studiedag kreeg iedereen die het wenste de kans om kennis van melanoom en behandelingen op te frissen. In deze aparte ochtendsessie werd uitgelegd hoe een melanoom ontstaat en hoe de behandelingen precies werken. Alles werd zo op een rijtje gezet zodat je opgefrist kon deelnemen aan de studiedag. Er was ook tijd om vragen te stellen zodat alles duidelijk was om aan de sessies van het hoofdprogramma te beginnen.

  • Wat is melanoom? Hoe verspreidt een melanoom zich?
  • Welke behandelingen zijn er in welk stadium? Hoe werken ze?
  • Welke richtlijnen zijn er voor beeldvorming en opvolging?

Haar presentatie staat hier.

Geen video beschikbaar

Nieuwe opties voor Melanoom Stadium 3  (dr. Aljosja Rogiers, UZ Leuven)
Sinds dit jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen voor stadium 3 melanoompatiënten. Er zijn behandelingsmogelijkheden en bestaande procedures (zoals klierruiming) worden in vraag gesteld. 

Ervaringen van melanoompatiënten en naastbetrokkenen (prof. Paul Gemmel, UGent)
Dit project probeert een dieper inzicht te krijgen in de ervaringen van de patiënt met melanoom en naastbetrokkenen in de opeenvolgende contacten met zorgverleners doorheen het traject van consultaties, behandelingen, scans, opnames.. Bedoeling is om de organisatie van het zorgverleningsnetwerk beter af te stemmen op de noden.

Zijn presentatie staat hier.

Melanoma management en Melanoom in de toekomst (prof. Dr. Pol Specenier, UZ Antwerpen)

  • De huidige melanoombehandelingen zijn een zegen voor veel melanoompatiënten. Maar ze zijn lang niet feilloos. Hoe gaan we om met resistentie? Welke therapie wordt eerst opgestart en waarom? Wanneer schakelen we over tussen therapieën? Hoe lang neem ik immuuntherapie? Hoe behandelen we de neveneffecten? Hoe weten we wie reageert of niet?
  • We bekijken nieuwe ontwikkelingen die zich hebben bewezen ten opzichte van vorig jaar. Hopelijk kunnen we met de laatste nieuwe data en bevindingen passende nieuwe antwoorden formuleren.
  • Het onderzoek naar melanoom en zijn behandelingen is gelukkig nog volop gaande. Wat is er veranderd en bijgekomen sedert vorig jaar? Welke therapieën zitten in de pijplijn en/of welke combinaties zijn beloftevol? Welke aspecten worden nog onderzocht?

Zijn presentatie staat hier.

Geen video beschikbaar

Getuigenis van naastbetrokkene (Zoë King)
Vraag en antwoord sessie
Alle sprekers van de voormiddag verzamelden zich en beantwoordden vragen van de deelnemers. Ze wisselden ervaringen en bevindingen uit met elkaar.

Oogmelanoom (prof. Dr. Pieter van der Velden, LUMC Leiden). Een melanoom kan op veel plekken voorkomen, zoals ook in het oog: uveamelanoom. In deze sessie bekeken we wat een oogmelanoom is, hoe het zich ontwikkelt en welke behandelingen effectief zijn. Zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op komst?

Zijn presentatie staat hier.

Hoe praat ik met mijn arts (Annemie Vandermeulen, Trefpunt KU Leuven)
Er is vaak geen andere keuze dan veel in handen van je arts te leggen. Een goede verstandhouding, een sterke vertrouwensband en een heldere communicatie zijn cruciaal in dit proces. Hoe bespreek je samen dingen? Hoe breng je zelf iets aan? Hoe begrijp je wat er gezegd wordt?

Haar presentatie staat hier.

Erfelijkheid (dr. Nelleke Gruis, LUMC Leiden)
In hoeverre is melanoom erfelijk? Wat is FAMMM? Wat betekent een diagnose voor familieleden? Kan ik dit laten testen? We bekeken de erfelijkheid van melanoom.

Haar presentatie staat hier.

Hoe volg ik een klinische studie in het buitenland? (Bernard Debbaut, CM Landsbond)
Melanoompatiënten hebben sids kort succesvolle therapieën. Zowel immuuntherapie als de doelgerichte therapie geven hoop, een kwalitatieve levensverlenging, of zelfs genezing.
Maar helaas werken deze therapieën nog niet voor iedereen. Daarom zijn wij nog zeer afhankelijk van klinische studies. Soms is een studie echter niet beschikbaar in België of gewoon volzet. In een ander land kan je mogelijks wel in een studie stappen. Maar dat kost veel geld. Hoe pak je dit aan? Er is een kluwen van procedures rond dergelijke projecten ontwikkeld door mutualiteit, RIZIV, enz. Kunnen ziekenhuizen van hier ook samenwerken? 

Zijn presentatie staat hier.

Voorstelling Melanoompunt programma 2019, dankwoorden en afsluiting (Luc Chalmet)

Zijn presentatie staat hier.