Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

Menu

Disclaimer

De informatie aangeboden op deze website is slechts een hulpmiddel om melanoom en de behandeling ervan beter te begrijpen en onder geen enkele omstandigheid mag deze informatie aanzien worden als vervangend doktersadvies !

Wij dringen er op aan dat in geval van twijfel zo snel mogelijk een gespecialiseerd arts dient geraadpleegd te worden. 

Eigenaars van deze website noch medewerkers van de patiëntenvereniging Melanoompunt vzw kunnen op welke wijze en naar aanleiding van welk voorval of situatie dan ook aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door of verergerd door eender welke informatie op deze website.

Alle beschreven handelsmerken, geneesmiddelen, behandelingstechnieken, enz. zijn eigendom van hun respectieve patent- en/of merkhouders. Indien u informatie op deze site zou aantreffen welke daarop een inbreuk pleegt, dan wordt de vereniging graag zo spoedig mogelijk hiervan verwittigd.

Het melanoom-logo is exclusief eigendom van de patiëntenvereniging Melanoompunt vzw. Het kraanvogel beeld is beschermd mag enkel dankzij de uitdrukkelijke goedkeuring van de auteur exclusief door de vereniging melanoompunt vzw gebruikt worden in al zijn informatieverstrekking en activiteiten.

Overname van artikels is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming verleend door de patiëntenvereniging Melanoompunt vzw.