Nieuws over melanoom

28-10-2015

Medische adviesraad

BADO (Belgian Association of Dermato-Oncology), de Belgische vereniging in verband met huidkanker, heeft besloten om integraal te fungeren als adviesraad van de patiëntenvereniging Melanoompunt.

Verschillende specialismen zijn hierin vertegenwoordigd:

  • BROCHEZ Lieve, voorzitster BADO, Dermatologie UZG, Gent
  • BAURAIN Jean-François, secretaris BADO, Oncologie UCL, Brussel
  • NIKKELS Arjen, penningmeester BADO, Dermatologie ULG, Luik
  • DEL MARMOL Veronique, Dermatologie Erasmus, Brussel
  • GARMYN Marjan, Dermatologie UZ Leuven
  • SALES François, Chirurgie Bordet, Brussel
  • SPECENIER Pol, Oncologie UZA, Antwerpen
  • STAS Marguerite, Chirurgie, UZ Leuven
  • WOLTER Pascal, Oncologie, UZ Leuven