Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

Menu

PRIVACY BELEID

Melanoompunt doet gewoon zoals het hoort. Precies zoals we ook zelf zouden willen behandeld worden als het gaat om privacy. We verzamelen persoonsgegevens van je en zorgen ervoor dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Als we contact met je zoeken, dan vind je altijd een mogelijkheid om je af te melden van dergelijke contactnames.

We schermen je gegevens af, gaan die nooit delen met derden en je kunt je altijd afmelden, bij iedere gelegenheid.
Juridisch is het nodig dat we onze privacy regels in uitgebreide versie met je delen. We hebben dit zo begrijpelijk mogelijk geformuleerd. Het resultaat lees je hieronder

Contact

Als Melanoompunt vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
Melanoompunt VZW
Aalterveld 14
9880 Aalter
Ondernemingsnummer: 0651.685.095
Telefoon : 0491-745606

Als je hierover nog vragen hebt, dan kan je ons mailen op info@melanoompunt.be

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je inschrijft voor een ontmoetingsmoment, familiedag, studiedag of ander evenement vragen wij om je persoonsgegevens. We vragen alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

Voornaam en familienaam, zodat we weten dat de inschrijving écht voor jou is en niet voor iemand anders,
E-mailadres, zodat we je inschrijving kunnen bevestigen en deelnemersinfo kunnen toesturen,
Mobiel of vast telefoonnummer, enkel om je in noodgevallen, bv. last minute wijzigingen te kunnen verwittigen.

Persoonsgegevens bij giften

Als je een gift overmaakt aan Melanoompunt vzw, en wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid van deze gift, dan verzamelen wij de persoonsgegevens die ons toelaten hierover met u te communicieren, samen met de gegevens die wettelijk vereist zijn en die nodig zijn om het fiscaal attest hiervoor te kunnen opleveren.

 • Het betreft hier
 • Voornaam en familienaam
 • Adres: straat, huisnummer, postnummer, gemeente
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Soort gift (eenmalig of doorlopende betalingsopdracht)
 • Datum storting eenmalige gift
 • Bedrag storting eenmalige gift
 • Periodiciteit van doorlopende betalingsopdracht
 • Bedrag betalingsopdracht

Persoonsgegevens bij contactname via de website

Als je contact opneemt via de website dan worden volgende gegevens verzameld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Boodschap

Het e-mailadres wordt gebruikt om te reageren up uw vraag of commentaar

Verder gebruik van jouw e-mail adres.

Verder gebruiken we jouw e-mailadres voor het volgende:

 • Aankondiging van kalender en uitnodiging voor deelname aan toekomstige activiteiten voor lotgenoten (mits je toestemming).
 • Aankondiging van belangrijke updates op onze website (mits je toestemming).

Wil je je persoonsgegevens uit ons systeem wijzigen of verwijderen, laat het ons weten per post of per e-mail info@melanoompunt.be.

Onze website

www.melanoompunt.be is de website van Melanoompunt vzw. Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze vzw beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • Uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • Persoonsgegevens als u die aan ons communiceert (zie hierboven),
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan,
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt,
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie, bevragingsinformatie)
 • Deze informatie wordt verwerkt voor intern gebruik.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver end at zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strict noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze initiatieven. En als we dat doen (bijvoorbeeld om naambadges te drukken) dan is alle uitwisseling privacy waterdicht geregeld en gedekt door afspraken hierover die de vertrouwelijkheid garanderen.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en indien u ons hier de toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Melanoompunt vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op via info@melanoompunt.be.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Melanoompunt vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.

Laatste update: 8 oktober 2022