Melanoompunt

MELANOOMPUNT

Search

Menu

Vooruitblik 2023 – Waarom zijn sommige kankers kruisresistent aan verschillende behandelingen?

Resistentie, een fenomeen waarbij kanker ongevoelig is of wordt aan behandeling, vormt een belangrijk probleem bij melanoom. Hoe wordt een kanker resistent? Dat wil doctoraatsonderzoeker (VIB) en arts-assistent (UZ Leuven) Ewout Landeloos in 2023 uitklaren.

Doelgerichte therapie en immuuntherapie brachten een revolutie teweeg in de behandeling van melanoom, een aggressieve vorm van huidkanker. Resistentie, een fenomeen waarbij kanker ongevoelig is of wordt aan behandeling, vormt echter een belangrijk probleem bij melanoom. Hierdoor moesten patiënten die niet (meer) beantwoordden aan doelgerichte therapie vervolgens behandeld worden met immuuntherapie, en vice versa. De volgorde waarin deze geneesmiddelen werden ingezet was aanvankelijk redelijk willeukeurig. Er werd immers gedacht dat de resistentiemechanismen bij beide behandelingen fundamenteel verschilden en niet overlapten.

Lees het hele artikel op EOS.